Sjoerd Jacobs


Register Makelaar-Taxateur/Register-Taxateur

Mag ik mij even voorstellen?:

Mijn naam is Sjoerd Jacobs en ik ben in 1996 afgestudeerd aan de HEAO met afstudeerrichting onroerend goed/makelaardij. Tijdens deze studie heb ik tevens mijn vakbekwaamheidsdiploma behaald voor makelaar-taxateur in onroerende zaken. 

Na een aantal jaren werkervaring te hebben opgedaan ben ik in 2000 beëdigd tot makelaar-taxateur en heb ik sinds 2003 mijn eigen makelaarskantoor, gevestigd te Linne/Roermond (Midden Limburg).

Na het landelijk afschaffen van de beëdiging sta ik ingeschreven als Register Makelaar-Taxateur bij de Stichting Vastgoed Cert.
Zowel bij de kamer Wonen (certificaatcode RMT07.121.2361) alsmede bij de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (certificaatcode BV02.111.2847).
 
Alle geregistreerden moeten voldoen aan hoge opleidingseisen. 
Is men eenmaal gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert, dan zal men door bijscholing zijn of haar kennis op peil moeten houden. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden periodiek onafhankelijk getoetst, waarmee zij aantoonbaar blijvend over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken.
 
Ik heb gekozen om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), een vereniging met meer dan 3.500 leden. Het doel van de NVM is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de NVM-erecode. 

De NVM stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. De NVM wil een vrije makelaarskeuze in een transparante markt. De consument is gebaat bij duidelijke beroepsregels en een degelijke tuchtrechtspraak.