Consultancy

De vastgoedmarkt is dynamisch, (her)ontwikkelingen staan niet stil.
Sjoerd Jacobs beschikt over een database met alle mutaties en vastgoedtransacties in de regio.

De actuele marktsituatie kan daardoor duidelijk en inzichtelijk worden gemaakt. Sjoerd Jacobs adviseert particulieren, stichtingen, beleggers, ontwikkelaars en (semi) overheden desgewenst over ontwikkelingsmogelijkheden. Een brede relatiekring van beleggers, ontwikkelaars kan door mijn voorzet leiden tot nieuwbouwinitiëring.

Denk verder aan juridische adviezen op rechtsgebieden als ruimtelijk ordeningsrecht, huurrecht, milieurecht en agrarisch recht.
Beschikt u over een interessante kavel of juridische casus, schroom niet om discreet en informeel Sjoerd Jacobs erbij te betrekken.

Ik ben er voor u.